Bá Khí

Tác giả Xấu Tới Linh Hồn

Thể loại Thể Loại: Tiên Hiệp, Huyền Huyễn

Nội Dung Truyện : Bá Khí
Thân thể đan điền cất giữ huyền khí, không bằng dùng thiên địa làm đan điền, hải nạp huyền khí...

Từng bước một, đi lên con đường cường giả!

Phân chia cảnh giới: Hậu Thiên, Tiên Thiên, Thánh Giai, Đế Giai, Thần Giai.

DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: