Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game

Tác giả Điệp Chi Linh

Thể loại Thể Loại: Ngôn Tình, Võng Du

Nội Dung Truyện : Cực Phẩm Tiểu Bạch Chơi Game
người mới choi game thì cần làm quen mới game mới, thế giới game và nhưng nhiệm vụ

Nó Chẵng biết 1 chút gì về Game,nhưng lại chơi 1 cách hào hứng... Từ nhưng ngày đầu tiên học chơi... rồi nó chơi tới Max game..

- hậu quả thì đã rỏ.

DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: