Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền

Tác giả Nhất Độ Quân Hoa

Thể loại Thể Loại: Ngôn Tình, Tiên Hiệp, Đô Thị, Dị Giới, Huyền Huyễn

Nội Dung Truyện : Bách Hoa Tiên Tử Oai Truyền
Nhất Độ Quân Hoa ấp úng nói: “Thần kinh, bọn họ lại mắng nam chính của ta cầm thú, không có tính người.”

Thần kinh mặt không chút biểu tình: “Sau đó?”

Quân Hoa: “Sau đó ta liền viết một nam chính vạn người mê”

Thần kinh: “Kết quả?”

Quân Hoa gào khóc: “Kết quả bọn họ liền quay sang mắng ta……”

Nội dung tiêu biểu trong truyện: Xuân phong nhất độ, ngược luyến tình thâm, ngôn tình đậm sắc.DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: