Tùy Đường Diễn Nghĩa

Tác giả Chữ Nhân Hoạch

Thể loại Thể Loại: Lịch Sử, Quân Sự

Nội Dung Truyện : Tùy Đường Diễn Nghĩa
"Tùy Đường Diễn Nghĩa" là một trong những bộ sách ưu tú của loại tiểu thuyết lịch sử diễn nghĩa nổi tiếng của văn học cổ điển Trung Quốc mà Chử Nhân Hoạch dựa vào "Tùy Đường Chí Chuyện" của La Quán Trung, tác giả ‘Tam Quốc diễn nghĩa" , và bộ "Tùy Dượng Đế Diễn Sử", không rõ tác giả mà viết nên. Ngoài ra, Nhân Hoạch cũng tiếp thu những tinh hoa của các sách sử, các truyện truyền kỳ thời Đường, Tống, những thành công của văn học giảng xướng, và nhất là những truyền thuyết dân gian về các anh hùng, hào kiệt cuối thời Tùy, đầu đời Đường.

"Tùy Đường Diễn Nghĩa", phản ánh xã hội Trung Quốc thời Tùy và Đường, có đề cập ít nhiều đến triều Trần trước đó, và nhà Đường thì cũng chỉ miêu tả đến loạn An Lộc Sơn mà thôi, khoảng cuối thế kỷ thứ sáu đến giữa thế kỷ thứ tám, sau công nguyên. Tác phẩm gồm ba bộ phận lớn: việc tụ nghĩa và tan rã của các anh hùng trên đồi Ngũ Cương, cuộc tình giữa Tùy Dượng Đế và Chu Quý Nhi; duyên nợ giữa Đường Minh Hoàng và Dương Quý Phi. Qua ba tuyến lớn đó, tác giả phơi bày sự thối nát của giai cấp phong kiến thống trị, ca ngợi tinh thần dũng cảm, lòng nghĩa khí của các anh hùng và đời sống của họ còn gắn chặt với quần chúng lành mạnh.

Tính cách của các anh hùng trong truyện được miêu tả rất sắc nét, điển hình: Tần Thúc Bảo cầm giản, bán ngựa, Đơn Hùng Tín ngang nhiên ra pháp trường chịu chém, Hoa Mộc Lan đóng giả trai tòng quân thay cha... là những trích đoạn nổi tiếng thường được sân khấu và cả điện ảnh hiện đại phương đông khai thác. Sự sa đọa, bẩn thỉu, vô luân... của giai cấp thống trị, cũng được tác phẩm miêu tả khá đặc sắc, không thua kém gì các tiểu thuyết chuyên khai thác chủ đề này như "Hồng Lâu Mộng" , "Chuyện Làng Nho" . Triều Trần, triều Tùy đang thời đổ nát đã đành, mà ngay cả triều Đường của thời kỳ xây dựng cũng chẳng hơn gì về mặt hoang dâm, xa xỉ không thể tưởng tượng nổi.DANH SÁCH CHƯƠNG
* Chương 1: Tùy Đế cất quân chiếm đất nhà Trần, Tấn Vương tâng công cướp ngôi con trưởng * Chương 2: Dương Quảng dèm pha mưu đoạt ngôi Thái tử, Độc Cô ghen ngược thẳng tay giết Uất Trì * Chương 3: Lộ hùng tâm, Lý Tĩnh tế Tây Nhạc, Bịa sấm ngữ, Trương Hành hại Lý Uyên * Chương 4: Thành Tế Châu hào kiệt lập thần, Sườn Tra Thụ Đường công gặp cướp. * Chương 5: Tần Thúc Bảo giữa đường cứu Lý công, Đậu phu nhân trong chùa sinh thế tử. * Chương 6: Ngũ hoa trận, Sài Tự Xương chùa núi đính hôn, Không bạc tiền, Tần Thúc Bảo đường cùng mất vía. * Chương 7: Sái thái thú thưởng phạt kịp thời, Vương tiểu nhị nắng mưa trở mặt. * Chương 8: Cầm giản phường Tam Nghĩa, nếm miếng tân toan, Bán ngựa trang Nhị Hiền, gặp người hào kiệt. * Chương 9: Vào quán rượu, bỗng gặp người thân, Trả tiền cơm, lo về quê cũ. * Chương 10: Miếu Đông Nhạc anh hùng mắc bệnh, Trang Nhị Hiền tri kỷ giải lòng. * Chương 11: Dầm bão tuyết, Phàn Kiến Uy tìm bạn hiền, Lo thuốc thang, Đơn Hùng Tín sinh gái quý * Chương 12: Rừng Tạo Giác hở cửa chuốc tai ương, Thôn Thuận Nghĩa trên đài gặp địch thủ. * Chương 13: Trương Công Cẩn vì nghĩa giúp bạn, Tần Thúc Bảo đi đày gặp cô * Chương 14: Múa giản trước ba quân, nức tiếng Tần Quỳnh, Tặng vàng hơn trăm lạng, đền ơn Liễu Thị. * Chương 15: Tần Thúc Bảo về quê nuôi mẹ già, Tề Quốc Viễn chận đường đón bạn mới. * Chương 16: Chùa Báo Đức đền ơn đắp tượng, Ngõ Tây Minh cải dạng theo chồng * Chương 17: Tề Quốc Viễn mãi vui cuộc đá cầu gấm, Sài quận mã cùng bạn xem hội đèn hoa * Chương 18: Gái Vương Uyển xem đèn mắc vạ, Trai Vũ Văn ham sắc bỏ đời. * Chương 19: Thả sức chưng dâm, tặng thiếp cha hộp giải lụa, Phóng tay thí nghịch, xốc con vua lên ngai vàng * Chương 20: Hoàng hậu đội lốt cung nga, mua ân bán ái, Quyền thần buông lời ủy mị, đất diệt trời tru.

Các truyện liên quan: