Quyền Thần

Tác giả Sa Mạc

Thể loại Thể Loại: Lịch Sử, Quân Sự, Kiếm Hiệp, Dị Giới

Nội Dung Truyện : Quyền Thần
Thể loại : Lịch Sử - Quân Sự
Dịch giả: A Vít
Biên: A Vít
Nguồn: Hội chém mướn - Bàn Long Hội.

DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: