Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều

Tác giả Cổ Long

Thể loại Thể Loại: Kiếm Hiệp

Nội Dung Truyện : Lục Tiểu Phụng 1 - Kim Bằng Vương Triều
Lục Tiểu Phụng là một người, con người tuyệt đối không ai quên được, không bao giờ quên được. Trong đời y đầy tính nết truyền kỳ và đã gặp không biết bao nhiêu quái nhân quái sự. Bất cứ lúc nào và ở nơi đâu cũng được nghe y kể toàn chuyện kỳ quái.


DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: