Anh Hùng Đông-a Dựng Cờ Bình Mông

Tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại Thể Loại: Kiếm Hiệp

Nội Dung Truyện : Anh Hùng Đông-a Dựng Cờ Bình Mông
Anh Hào hỏi Thái hậu: - Có giết chúng không? Thái hậu đang để hết tinh thần nhìn cuộc đấu giữa Tá Chu với Vương Nhất. Bà đâu có nghe thấy Anh Hào nói gì? Giữa lúc Anh Hào thỉnh mệnh bà thì Tá Chu đang đánh một chiêu xuống đỉnh đầu Vương Nhất, bà mong cho chưởng đó Tá Chu giết chết đối thủ.

DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: