Anh Hùng Bắc Cương

Tác giả Yên Tử Cư Sĩ Trần Đại Sỹ

Thể loại Thể Loại: Kiếm Hiệp

Nội Dung Truyện : Anh Hùng Bắc Cương
Quý độc giả đã đọc Anh-hùng Tiêu-sơn giai đoạn một, mang tên Thầy tăng mở nước. Thấy tăng mở nước không phải là tên mới, vì đã xuất hiện vào đầu thế kỷ thứ mười hai, để chỉ chư vị tăng ni hồi đó biến đổi Phật-giáo từ Ấn-độ, Trung-quốc qua, thành một Phật-giáo dân tộc. Nhân ở hoàn cảnh mất nước lâu dài trong gần nghìn năm, các ngài đã lồng đạo pháp đức Thế-tôn với chủ đạo tộc Việt thời vua Hùng, vua An-Dương vua Trưng làm một...

DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: