Bác Sĩ Thiên Tài

Tác giả Liễu Hạ Huy

Thể loại Thể Loại: Đô Thị, Võng Du

Nội Dung Truyện : Bác Sĩ Thiên Tài
Nhóm dịch: Huntercd
Nguồn: vipvandan

Muốn cứu người sao? Học y đi.

Muốn giết người sao? Cũng là học y đi.

Muốn nắm giữ gia tài hàng tỉ, có quyền lực vô thượng trong tay sao?

Ta, có thể nắm giữ sinh mệnh của ngươi.

DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: