[Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu

Tác giả Du Du Tiên

Thể loại Thể Loại: Đam Mỹ

Nội Dung Truyện : [Lục Tiểu Phụng Đồng Nhân] - Tiên Hoa Mãn Lâu
Độ dài: 55 chương + 1 kết thúc.

Thể loại: Lục Tiểu Phụng đồng nhân, thần tiên yêu quái, Cơ Lang x Hoa Mãn Lâu, ngạo kiều lãnh khốc công x đạm nhiên ôn hoà thụ, HE.

Edit + Beta: Túy Mộng.

Sở thích của Hoa Mãn Lâu là yêu thích mãnh liệt với các loài hoa cũng như y yêu mến tất cả mọi loại sinh mạng vậy.

Vậy thì, y yêu bông hoa nào nhất?

DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: