[Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long

Tác giả Phong Chi Chiêu Ngọc

Thể loại Thể Loại: Đam Mỹ

Nội Dung Truyện : [Đạo Mộ Đồng Nhân] [Bình Tà] Mặc Long
Thể loại: Đạo mộ đồng nhân, sinh tử văn.

Biên tập: Tiểu Triệt

Ngô Tà uống phải viên dược được làm từ máu của loài chim Tú Bà và nọc độc của Song lân tạo thành, liền có thể mang thai.

Này không phải là nghịch luân sao, nam tử sao có thể sinh con a!

DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: