Bước Nhầm Đường Ngay

Tác giả Tô Du Bính

Thể loại Thể Loại: Đam Mỹ

Nội Dung Truyện : Bước Nhầm Đường Ngay
Hắn đã chết cùng với thân phận một trùm băng đảng xã hội đen.

Hắn lại đang sống trong thân phận của một người cảnh sát quèn.

DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: