[Bàng Sách] Phượng Thê Ngô

Tác giả Mộng Hành Trường An Đạo

Thể loại Thể Loại: Đam Mỹ

Nội Dung Truyện : [Bàng Sách] Phượng Thê Ngô
Edit: Chiory

Thể loại: Thiếu Bao 3 đồng nghiệp văn, triều đình, 1×1, ngược (một chút), HE.

CP: Bàng Sách, Thử Miêu

Diễn viên: Bàng Thống, Công Tôn Sách, Triển Chiêu, Bạch Ngọc Đường, Bao Chửng, Triệu Trinh, Da Luật Văn Tài.

Một câu chuyện tình yêu bình dị có hơi hướng của điền văn thông qua lời kể của Bạch Ngọc Đường về những gì hắn đã chứng kiến, về tình yêu của Công Tôn Sách và Da Luật Văn Tài, còn có của Bao Công và Triển Chiêu.

DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: