[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết

Tác giả Lão Trang Mặc Hàn

Thể loại Thể Loại: Đam Mỹ, Xuyên Không

Nội Dung Truyện : [Tiểu Lâu Truyền Thuyết] Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết
Thể loại: Đam mỹ, xuyên việt giá không

Editor: Yển/ Độc Ảnh

Vốn là một người xuất sắc không gì không làm được, tài năng vẹn phần, phong lưu tiêu sái cười trông nhân sinh; y, từ bỏ gia sản khuynh quốc, dấn thân quân ngũ, bảo vệ quốc gia, hàm oan mà chết lại là kết quả duy nhất của y…

Đời này, y là Triệu quốc đại thương nhân Phong Kính Tiết…

Luận đề: Lựa chọn của trung thần.

[Tiểu Lâu Truyền Thuyết] 

Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần

Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ

Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh

Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết

Quyển 5 - Phong Vân Tế Hội

DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: