Tiết Tử Hiên

Tác giả Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại Thể Loại: Đam Mỹ, Trọng Sinh

Nội Dung Truyện : Tiết Tử Hiên
Editor: Trúc Diệp Thanh

Không biết ai có còn nhớ đến đoạn kết của "Đả kiểm cuồng ma"?

Chu Chu đã mang kho dữ liệu bị Chủ Thần phá hủy sửa chữa và bảo tồn nó.

Cố sự chính là phát sinh tại thê giới ảo mới tái lập của Chu Chu.

Tiết Tử Hiên yêu là Chu Chu người này, linh hồn này, cùng hắn có chơi đàn dương cầm hay không hoàn toàn không có bất cứ quan hệ gì.DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: