Bất Kỳ Đãi Đích Ái Tình

Tác giả Thu Chí Thủy

Thể loại Thể Loại: Đam Mỹ, Khoa Huyễn

Nội Dung Truyện : Bất Kỳ Đãi Đích Ái Tình
Thể loại: thú x thú, mỹ công cường thụ, sinh tử, khoa học viễn tưởng, HE.

Edit: Hắc Trư

Đường Nạp Đức Uy Nhĩ Tốn chính là lão thử bá chủ vùng đất này. Trở về nhà sau trận thách đấu, số phận của hắn đã bước sang một trang hoàn toàn mới. Một số phận không ai có thể đoán trước.DANH SÁCH CHƯƠNG

Các truyện liên quan: