- Facebook ta: Evangel Flowan.

Wattpad ta: Evangel_Flowan.

Có ý kiến thì cứ nói, trừ hai nơi này ta sẽ không trả lời bất cứ cmt nào, vì ta có biết trang nào đăng truyện ta đâu mà vào trả lời.

- Wattpad là nơi duy nhất ta post truyện, nếu những diễn đàn khác có lấy post lên thì ta không chịu trách nhiệm. Nếu có sai chính tả, sửa đổi cốt truyện hay thiếu chap thì ta cũng không biết được, vì đến giờ chưa có ai hỏi ý kiến của ta trước khi đem truyện đi cả.

- Có vài truyện sau khi viết vài tuần, tháng gì đó, ta sẽ thêm vài chap ngoại truyện (nếu có hứng), nên nếu không đọc ở wattpad thì ta không đảm bảo các bạn có đọc được hay không.

- Xin lưu ý: nếu đem truyện đi làm ơn hỏi trước, ta không khó khăn gì đến nỗi không cho phép đâu. Nên lịch sự một chút nhé, không thì ta sẽ report trang web đó ráng chịu. Nếu không muốn đóng web vĩnh viễn thì hãy hỏi ta trước.

Cảm ơn.

Evangel.
Loading...

Đọc Tiếp Giới thiệu nhân vật

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Và Khoảng Thời Gian Cấp Ba Vui Vẻ Mở đầu