Tạm thời thì mình không còn ý tưởng cho truyện, (phần vì lười) cũng tại cái tật hấp tấp lo nghĩ mở đầu với kết thúc mà quên đi phần ở giữa. Với lại phần nội dung nó khá đặc biệt và rắc rối nên để hình thành nội dung hơi bị cực.

Vì thế mà mình muốn ngưng truyện một khoảng thời gian ngắn (khoảng 1 tháng hoặc ít hơn) để tìm nội dung. Khi nào mình có hứng sẽ lăn vào viết tiếp. Mong mọi người thông cảm và đừng bỏ truyện của mình.
Loading...

Đọc Tiếp Một Ngày

Tới Chương nhanh

Bạn Đang đọc [12 Chòm Sao] Tuổi Học Trò Là Thế Thông báo