[12 Chòm Sao] Thích Thì Yêu Thôi

Tác giả GinsGins

Đôi điều bực bội

Chọn Chương

Dạo này cái nhiều trang wed lấy truyện của tôi đem đăng chỗ khác cả cũ lẫn mới. Tuy có tên của tôi nhưng tôi rất khó chịu vì hành động này! Đâu ra vậy? Không tự tin viết hay nhưng là suy nghĩ của ngta lấy thì phải nói 1 tiếng đâu ra kiểu thích thì lấy vậy? Đôi lúc muốn drop coi nó tự ra hay không!

Chọn Chương