[12 Chòm Sao] Thích Thì Yêu Thôi

Tác giả GinsGins

Chapter 4: Đi chơi (P1)

Chọn Chương

Sáng sớm tại nhà của Bạch Dương

-Tiểu Dương mau dậy đi con-tiêng gọi của mẹ Bạch Dương là cô tỉnh giấc,cất âm điệu ngái ngủ lên thật chán nản-Dạ,con dậy rồi

Bạch Dương ngồi thừ người ra thêm 5' thì mới tụt xuống khỏi giường lê cái thân vào nhà wc

-Bạch Dương à nhanh lên con trễ học bây giờ-Mẹ Dương lên tận phòng kêu vì thấy nó lề mề hết 20' rồi

-vâng-lúc này Bạch Dương mơi chịu thay đồng phục hết 15' (Sao con này lề mê ghê vậy trời

Chọn Chương