Quy định sử dụng dịch vụ và Nội quy

Nhà cung cấp (chúng tôi) của dịch vụ cung cấp tới trang web này (Dịch vụ) không chịu trách nhiệm với bất kỳ nội dung của (Nội dung). Nội dung được tổng hợp và sưu tầm từ nhiều nguồn khác nhau trên internet.

Cookie công nghệ tương tự trên các website và ứng dụng di động của chúng tôi cho phép chúng tôi theo dõi hành vi duyệt web của bạn, các liên kết đã nhấp, loại thiết bị của bạn để thu thập nhiều dữ liệu, bao gồm cả thông tin phân tích, về cách bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi. Việc này cho phép chúng tôi cung cấp cho bạn nhiều trải nghiệm tốt hơn trên các trang cũng như ứng dụng di động của chúng tôi và thu thập, phân tích và nâng cao hiệu suất Dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cũng có thể thu thập vị trí của bạn (địa chỉ IP) để có thể cá nhân hóa các Dịch vụ của chúng tôi.

Dữ liệu về việc Sử dụng Dịch vụ được tự động thu thập khi bạn sử dụng và tương tác với Dịch vụ của chúng tôi, bao gồm siêu dữ liệu, tệp nhật ký, cookie/mã thiết bị và thông tin vị trí. Thông tin này bao gồm dữ liệu cụ thể về các lần tương tác của bạn với các tính năng, nội dung và liên kết (bao gồm cả các bên thứ ba, chẳng hạn như trình cắm mạng xã hội) có chứa trong Dịch vụ, Giao thức Internet (IP), loại trình duyệt và tùy chọn cài đặt, ngày giờ Dịch vụ được sử dụng, thông tin về cấu hình trình duyệt và trình cắm, tùy chọn ngôn ngữ và dữ liệu cookie, thông tin về thiết bị truy cập Dịch vụ, bao gồm loại thiết bị, hệ điều hành được sử dụng, các tùy chọn cài đặt thiết bị, mã ứng dụng, số nhận dạng thiết bị duy nhất và dữ liệu lỗi và một số dữ liệu được thu thập này có thể có khả năng và được sử dụng để ước đoán vị trí của bạn.